Kauno Liberalai - Simonas Kairys
Laura Stankevičiūtė
39

Laura Stankevičiūtė

Išsilavinimas

Aukštasis universitetinis, Arhuso universitetas.

Dabartinė veikla

VŠĮ “Gaja namai” vadovė.

Trumpai apie save

Savo gyvenimo tikslus tiek darbinėje, tiek partijos veikloje sieju su socialine kryptimi - moterų švietimu, pagalba joms krizėje, darbu su jaunomis moterimis, paauglėmis. Orientuojuosi į socialinių ryšių kūrimą, jų palaikymą ir pokyčių inicijavimą bendruomenėje.